Document Upload

การอัพโหลดเอกสาร

กรุณาส่งเอกสารเกี่ยวกับการสมัครด้วยการอัพโหลดเอกสาร หรือส่งให้กับทางโรงเรียนโดยตรง หากท่านต้องการอัพโหลดเอกสารทางเว็บไซท์ กรุณาคลิกอัพโหลดเอกสารต่างๆ ก่อนที่ท่านจะกด ส่ง (submit) หากท่านกด submit แล้ว ท่านจะไม่สามารถกลับเข้ามาอัพโหลดเอกสารใหม่ได้

Please use English file names only.

โปรดใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้น